7/19/2018

Thông báo từ Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Trường Phúc Hải khi có một số báo đăng tin không đúng sự thật về Dự án HamuBay Phan Thiết...!!!

Từ khóa
Sau khi có một số báo đưa tin không đúng sự thật về dự án Lấn biển (khu đô thị Hamubay), bố trí mặt bằng sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long thành phố Phan Thiết...Chủ Đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Trường Phúc Hải đã đưa ra "Thông Báo Số 22/TB ngày 18-7-2018" nhằm làm rõ vấn đề cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, không để những ý kiến ngoài luồng làm ảnh hưởng đến Dự án cũng như uy tín của Công ty...Thông báo từ Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Trường Phúc Hải khi có một số báo đăng tin không đúng sự thật về Dự án HamuBay Phan Thiết...!!!

Từ khóa
Sau khi có một số báo đưa tin không đúng sự thật về dự án Lấn biển (khu đô thị Hamubay), bố trí mặt bằng sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long thành phố Phan Thiết...Chủ Đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Trường Phúc Hải đã đưa ra "Thông Báo Số 22/TB ngày 18-7-2018" nhằm làm rõ vấn đề cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, không để những ý kiến ngoài luồng làm ảnh hưởng đến Dự án cũng như uy tín của Công ty...